تغییر مسیر

تغییر مسیر (انگلیسی: Redirect) به معنی فرستادن آدرسی در اینترنت به آدرس دیگری است. تغییر مسیر می‌تواند موقتی (کد 302) یا دائمی (کد 301) باشد.