آموزش سئو

آموزش سئو (SEO Training) انتقال دانش و تجربه‌های اثبات شده در مورد اقدامات مثبت و منفی برای بهبود وضعیت یک وب‌سایت در نتایج موتورهای جستجو است.