شبکه خصوصی وبلاگ‌ها

شبکه خصوصی وبلاگ‌ها (انگلیسی: Private Blog Network) به مجموعه‌ای از وب‌سایت‌ها گفته می‌شود که به صورت هدفمند و با هماهنگی به منظور افزایش اعتبار دامنه یا صفحه‌ی خاصی، ایجاد شده‌اند.