اعتبار صفحه

اعتبار صفحه (انکلیسی: Page Authority) معیاری است که توسط شرکت MOZ برای تعیین امتیاز یک صفحه‌ی خاص از وب‌سایت در صفحه‌های نتایج جستجو (SERPs) معرفی شده است. عوامل متعددی در تعیین PA موثر است که یکی از آنها تعداد لینک‌های ورودی به آن است. مقدار PA عددی بین صفر تا صد است، اعداد بالاتر نشان دهنده وضعیت بهتر هستند.