وب‌سایت پولساز

وب‌سایت پولساز (انگلیسی: Money Website) به وب‌سایتی گفته می‌شود که مدل درآمد زایی داشته باشد. به این صورت افزایش تعداد کاربر وب‌سایت منجربه افزایش درآمد می‌شود.