تحقیق کلمات کلیدی

تحقیق کلمات کلیدی (انگلیسی: Keyword Research) تحقیق و بررسی برای پیدا کردن کلمات کلیدی مهم برای یک کسب و کار و آنچه که کاربران در اینترنت جستجو می‌کنند.