ارزیابی رقبا

ارزیابی رقبا (انگلیسی: Competitor Analysis) به معنی شناسایی رقبا و تشخیص استراتژی آنها به منظور پیدا کردن نقاط قوت و ضعف آنها و محصولات و خدمات خود، است.