مدیر حساب

مدیر حساب (انگلیسی: Account manager) به فردی گفته می‌شود که توسط شرکت ارائه دهنده خدمات به صورت اختصاصی با مشتری در ارتباط است و روند پروژه میان شرکت و مشتری را مدیریت می‌کند.