بهینه سازی موتورهای جستجو

بهینه سازی وب سایت

نتایج یک بررسی انجام شده در سال 2011 نشان می‌دهد:
•     بیش از 82 درصد جستجوها بر روی موتور جستجو گوگل انجام گرفته است.
•     بیش از 6 درصد جستجوها بر روی موتور جستجو یاهو انجام گرفته است.
•     بیش از 4 درصد جستجوها بر روی موتور جستجو بایدو انجام گرفته است (کاربران چینی).
•     نزدیک به 4 درصد جستجوها بر روی موتور جستجو بینگ انجام گرفته است.

اسکaol جستجوبینگیاهوگوگل

با این تفاسیر 3 موتور جستجوی گوگل، یاهو و بینگ به ترتیب دارای بیشترین اهمیـت هستند. از طــرف دیگر، هــمواره بخش بزرگـــی از کاربران بهترین وب‌ ســایت‌ها نیز از طریق موتورهــای جستجو به سمت آنها هدایت می‌شوند. اگرچه این آمار برای وب‌ سایت‌های گوناگون، متفاوت است، اما آنچه که اهمیت دارد، تاثیر موتورهای جستجو در دیده‌شدن و ارتباط با مخاطبان است.

 
بهینه سازی وب سایت

بهینه‌ سازی وب‌ سایت برای موتورهای جستجو با هدف بهتر دیده شدن شما در نتایج جستجو‌های مرتبط با اهداف شماست. هدف از بهینه‌ سازی موتورهای جستجو تنها دیده‌شدن در موتورهای جستجو نیست، بلکه حفط ارتباط‌های آتی با کاربران و رساندن کاربر به نتایج مورد انتظار خود نیز اهمیت بسیار زیادی دارد.

برای موفقیت حضور در موتورهای جستجو شما علاوه بر صبر به برنامه جامعی نیاز دارید که ما آن را برای شما تدارک دیده‌ایم. این برنامه (فارغ از ترتیب مراحل) شامل مراحل زیر است:
1. تحلیل وضعیت فعلی وب‌ سایت شامل ساختار وب‌ سایت، کاربران، محتوای وب‌ سایت، رقبا و بررسی وضعیت مطلوب
2. ارائه گزارش از وضعیت فعلی و اقدامات لازم برای بهبود
3. تحلیل کلمات کلیدی و انتخاب
4. اعتبارسنجی کد‌های موجود و پیشنهاد برای بهبود
5. بهینه‌ سازی محتوا: شامل بازنویسی و تهیه متون مطابق با اصول SEO، بهینه‌ سازی عناوین، متاتگ‌ها، لینک‌ها، تصاویر و کلمات کلیدی
6. ثبت و معرفی وب‌ سایت در موتورهای جستجو
نتایج تلاش‌های ما برای وب‌ سایت شما در طول مدت زمانی بین 4 تا 9 ماه نتایج خود را نشان خواهد داد.