نرم افزار مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی (ReadyLIMS)

نرم افزار مدیریت اطلاعات آزمایشگاه (LIMS)

نرم افزار مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی (Laboratory Information Management System) که گاه به نام نرم افزار اتوماسیون آزمایشگاهی نیز شناخته می شوند، با ارائه برخی ویژگی های اساسی امکان مدیریت آسان و یکپارچه اطلاعات یک آزمایشگاه را فراهم می کند. این امکانات اساسی عبارتند از:

  • مدیریت جریان کار (workflow)
  • ردیابی اطلاعات (data tracking)
  • معماری منعطف (flexible arcitecture)
  • رابط اطلاعاتی (data exchange interface)

در طول سالیان اخیر کاربرد سیستم های مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی از جریان کار نمونه های آزمایشگاهی به مدیریت منابع آزمایشگاهی گسترش یافته است و امروزه نرم افزارهای مدیریت اطلاعات آزمایشگاه پاسخگوی بسیاری از نیازهای عملیاتی و مدیریتی یک آزمایشگاه مدرن هستند.

نرم افزار مدیریت اطلاعات آزمایشگاه

درباره نرم افزار ReadyLIMS

ReadyLIMS نرم افزار مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی است که توسعه آن توسط شرکت AJBlomeSystem (زیرمجموعه شرکت Analytik Jena AG) آلمان صورت پذیرفته است. این نرم افزار با همکاری شرکت Somitra BV هلند و شرکت رستا افزار امیرکبیر فردا در ایران استقرار یافته است. برای دانلود بروشور انگلیسی این نرم افزار اینجا کلیک کنید.